Arkiv

Poster tagget med ‘Registreringsskjema’

Då er kompressoren på plass!

Lørdag 9.Juli kom kompressoren på plass i den rød bua i Korssund. Merk dåke datoen. Det er ein ny æra for Korssund Dykkeklubb. Endelig kan dykkeaktiviteten i området ta seg opp og dei som intreserer seg for dykking har endelig eit tilbod å nytte seg av. For klubben sin del, er dette det viktigaste som har skjedd. Utan kompressoren ville Korssund Dykkeklubb døyd ut etter kort tid. Mindre enn 2 veker etter at kompressoren kom på plass kan ein merke at aktiviteten har tatt seg opp. Pressa har allerede gått over 5 timar  og klubben har fått over 10 nye medlemmar.

Foto tatt av: Dag Skjelvik

Foto tatt av: Dag Skjelvik

Klubben har inngått leigeavtale med Roald Skår om å få ha klubblokale på den rød bua. Det er fortsatt mykje dugnadsarbeid som gjenstår og håpar så mange som mogleg kan vere med når den tid nærmar seg.

Alle som er betalande medlem får kode til hengelåsen for å komme seg inn i lokalet, slik at ein kan fylle når ein sjølv vil. Ein må i tillegg ha fyllt ut registreringsskjema for medlemmar og fått opplæring i bruk av kompressoren. Koden vil endre seg kvart år. Informasjon om innmelding finn ein her.

Det er også mogleg å vere dagsmedlem. Ein vil då få like fordelar som årsmedlem den dagen. Det ligg giroblanketter i klubblokalet som ein då tar med og betaler. Dette medlemskapet koster kroner 100,-

Bruk av kompressoren og klubblokalet baserast på tillit og viss dette blir misligholdt vert det endringar som vil slå negativt ut for dei som er medlem.

Til slutt håpar klubben at så mange som mogleg no nyttar seg av dette tilbodet og ynskjer dåke gode og sikre dykk.