Arkiv

Poster tagget med ‘NDF’

CMAS* Grunnkurs

28 august 2013 Ingen kommentarer
Det vert arrangert grunnkurs i dykking, CMAS*, med oppstart førstkommande mandag.
Viss du kjenner noken som kan tenke seg å dykke, be dei ta kontakt med meg for meir informasjon.
Litt om kurset:
CMAS* apparatdykkerkurs
På et CMAS* apparatdykkerkurs får elevene opplæring i dykkingens teori og praksis
Under den praktiske delen lærer du å dykke med trykkluftapparat. Treningen starter i bassenget. Den praktiske delen avsluttes med minimum seks dykk i sjøen.
Kurset avsluttes med en teoriprøve og en del praktiske prøver. Hele kurset ledes av dyktige instruktører som hele tiden gir deg nye utfordringer under trygge forhold.
Utdanningen du får er tilpasset dykking i norske farvann og oppfyller de spesielle kravene som stilles til grunnkurs av norske myndigheter. Når du har bestått kurset vil du få det internasjonale beviset som godkjenner deg for dykking ned til 20 meter.

Før, under eller etter grunnkurs er du hjertelig velkommen til å bli medlem i en klubb i Norges Dykkeforbund. Som medlem i en klubb er du i et miljø hvor du kan videreutvikle deg på en rekke områder. Mange klubber samarbeider med sjøfartsmuseene om arkeologisk utgravninger av forliste skip. Det drives trim- og konkurranseaktivitet og du kan ta del i klubbmøter, turer, dykkertreff og samlinger som er med på å bidra til å styrke samholdet i nærmiljøet og klubben.
Categories: Nyheiter Tags: , , ,

Oppsummering Årsmøte 2012

24 februar 2012 Ingen kommentarer

Då er årsmøte for 2012 fullført, og her følgjer ein liten oppsummering:

Kontigenten for 2012 vil vere uforandra frå 2011.
Årsmedlemskap: 500 kr.
Dagsmedlemskap: 100 kr.
Vil minne alle om at medlemskapa er persnonlege og gjeld for kun ein person.

Styret og ulike verv for 2012:
I styret for 2012 sit følgjande personer:
Leiar: Richard Skår
Nestleiar: Magne Aralden
Kasserar: Ove Myklebust
Styremedlem: Rolf-Magne Aas
Styremedlem: Daniel Wulfsberg
Det er dette styret valkomiteen la fram som forslag og stemte for på årsmøte.
Nytt frå 2011 er at Rune Berge er gått ut av styret, mens Daniel Wulfsberg er komt inn.
Vil takke Rune for innsatsen og ynskje Daniel velkommen.

Valkomiteen for 2012 vil bestå av:
Leiar: Malin Eimind
Medlem: Jan-Erik Skår
Varamedlem: Rune Berge

Revisorar for 2012 vil vere:
Leif Einen og Elias Haugsbø

Det er oppretta eit nytt verv som er Kompressoransvarleg. Dette er Magne Aralden. Skulle det vere noko med kompressoren eller spørsmål rundt denne, er det berre å ta kontakt med Magne.

Årsmøte gjekk inn for at Korssund Dykkeklubb melder seg inn i NDF og NIF. Søknad for medlemskap vil skje i løpet av kort tid.

Liten Statusoppdatering

Status for klubben no er:

  • Vi nærmar oss 12 medlemmer som er eit minimum for å få registrert ein klubb i NIF (Norges idrettsforbund) og NDF (Norges dykkeforbund). Derfor hadde det vore veldig fint om kommande medlemmar sprer ordet og ber intreserte om å sjekke ut heimesida korssunddykk.no og at dei sender meg ein e-post.
  • Eg vil prøve å få til eit oppstartsmøte helga i veke 23, enten fredag 11. juni eller lørdag 12.juni.
    Tenkte då å høyre med Elin som driv butikken i Korssund om vi kan få låne kiosken hennar.
    I tillegg må det hengast opp nokre flygeblad rundt om slik at vi får litt meir publisitet. Det er eg avhening av at nokre i området heime kan gjere.
  • På lørdagen kan vi prøve å få til eit organisert dykk på f.eks Havda. Det ligg så pass grunt at ein kan dykke på det med PADI Open Water, CMAS* eller lignande. Då vil vi vere avhengig av å bruke private båter, så viss noken ynskjer å stille med båt til disposisjon hadde det vore flott. Spleiser då på utgifter til den som stiller med båt.
  • Kompressoren er desverre endå ikkje blitt fiksa, noke som er veldig frustrerande. Han som jobber med den er veldig travel, men lover at han skal fikse den. No er det berre håpe den blir klar før sommarferien.
Categories: Nyheiter Tags: , , , ,