Arkiv

Poster tagget med ‘Medlemsavgift’

Medlemskap 2013

Det er tid for at alle som vil vere medlem i Korssund Dykkeklubb og benytte seg av godene ved å vere medlem betaler inn kontigent for året. Satsane er uforandra frå fjoråret:

  • Årsmedlemskap 500,-
  • Dagsmedlemskap 100,-

Her er link til betalingsinformasjon: http://korssunddykk.no/bli-medlem/

Medlemskapet er personleg så det vil ikkje vere mulig f.eks å fylle luft til både deg sjølv og ein kompis med berre eit medlemskap.
Alle som vil benytte seg av klubbens tilbud som til dømes luftfylling må ha medlemskap i klubben.

I løpet av Juni vil det komme ny kode på døra på bua. For å få ny kode må ein betalt medlemskap.

Medlemsavgift 2011

Årsmøtet bestemte at vi skal auke medlemsavgifta. For 2011 er den satt til:

500 kr for hovudmedlem.

Categories: Nyheiter Tags:

Oppstartsmøte og første klubbdykk

Fredag 11. juni 2010 er ein historisk dag for Korssund Dykkeklubb. Klubben hadde oppstartsmøte i Korssundet, og fekk på plass eit styre, samt forslag til kandidatar for valkomiteen og revisorar. Styret finn du her. Søknad til NIF blir sendt inn i nærmaste framtid, for det er nokre ting som må på plass før søknaden kan sendast.
Medlemsavgifta for 2010 vart bestemt. Den blir 300,- for medlem og 100,- for støttemedlem. Informasjon om innmelding finn du her.
Når kompressoren kjem på plass vil alle som er medlem få tilgang på gratis luft, og opplæring på kompressoren slik at ein ikkje vil vere avhengig av andre når ein skal fylle. Støttemedlemar vil måtte betale for kvar fylling.

Etter oppstartsmøte vart det holdt eit styremøte. Forslag til sikkerheitsreglar vart lagt fram og godkjent. Desse skal finskrivast for deretter å bli brukt på alle organiserte klubbdykk. Sikkerheitsreglane blir publisert på heimesida når dei er ferdige. Alle medlemmar må sette seg inn i sikkerheitsreglane før dei kan vere med på klubbdykk.

På lørdagen vart klubbens første klubbdykk arrangert. Ove stilte sportsleg opp med båten sin, ein 28 Kloster Patrol. Roald Skår stilte opp som styrmann og ovarflateberedskap, og på forhånd hadde klubben fånt lånt ein O2 koffert av SUB-BSI, slik at sikkerheiten skulle vere på plass om noko skulle skje.
Me hadde planlagt å dykke på Havda, men pga av kuling frå nord lot ikkje det seg gjennomførast. Vi bestemte oss då for å prøve Ferndale eller Solvang II som ligg Krakhellesundet. Mykje vind og drag i sjøen gjorde forholda det vanskelig for å få gjennomført eit dykk på dei vraka. Vi bestemte oss då for å prøve Bandak som ligg på sørsida av Nesøyna. Til og med der var det vanskelige forhold for dykking, sjølv om ein skulle tru at ein var skjerma for nordavind. Vi reiste då inn til Hardbakke for bunkre og tok turen til Frankenwald (kåra til Noregs flottaste vrak) for å prøve der. Nok ein gong måtte vi gje tapt på å få oss eit vrakdykk. Sikkerheitsleiar, Richard Skår, meinte at det ikkje ville vere forsvarleg å dykke når det var så mykje vind og drag i sjøen. Både båt og dykkara ville drive langt avgårde om noko skulle gå gale. Sikkertheit først.
På vei tilbake til Korssund såg vi ei fin vik som var skjerma for vind som vi valgte å ankre opp i. Ove, Magne og Richard fekk seg eit flott dykk med nokre kamskjell i nettet i tillegg til ei flyndre, som på ein eller anna måte klarte å unnsleppe på båtturen tilbake. Sikta var dårlig ned til 15m, men derfrå og ned var sikta god. Som vanlig når ein dykkar i desse traktane, såg vi ei piggskate.

Takk til Ove, Roald og SUB-BSI for god hjelp til gjennomføring av klubbens første klubbdykk.