Arkiv

Poster tagget med ‘Klubblokalet’

Klubbdykk Sundag 10.06.2012

Det blir arrangert klubbdykk på Sundag. Dykkeledar er Richard.
Har ennå ikkje bestemt kor vi skal dykke, men satser på å låne askeladden til Roald, slik at vi får eit båtdykk i nærleiken av Korssundet.
Viss det er spesielle ynskjer er det berre å gje ein lyd så skal vi sjå kva vi kan få til.
Det blir derfor oppmøte ved klubblokalet kl.11.oo. Dei som må fylle luft kan godt komme litt før.
Det er meldt flott veir: http://www.yr.no/sted/Norge/Sogn_og_Fjordane/Fjaler/Korssundet/

Påmelding til Richard innan kl. 18.00 på laurdag.

Klubbdykk sundag

Det blir arrangert klubbdykk på Sundag. Dykkeledar er Richard.
Har ennå ikkje bestemt kor vi skal dykke, men satser på å låne askeladden til Roald, slik at vi får eit båtdykk i nærleiken av Korssundet.
Det blir derfor oppmøte ved klubblokalet kl.11.oo. Dei som må fylle luft kan godt komme litt før.
Det er meldt strålande veir: http://www.yr.no/sted/Norge/Sogn_og_Fjordane/Fjaler/Korssundet/

Påmelding til Richard innan kl. 18.00 på laurdag.

kdk-20

Årets første dugnad er gjennomført

Årets første dugnad er no gjennomført. Det var Richard og Daniel som tilbrakte nokre timar i klubblokalet forrige laurdag. Vi fekk kasta ein masse skrot, samt kosta og støvsuga. No begynner lokalet å ta noko meir form, og håpar at vi snart kan utbedre det endå meir, med blant anna eige rom til kompressoren og klubbutstyret.
Bilder frå dugnaden.

img_0601

Vi har i tillegg «arva» ein del utstyr frå UNWC som dei ikkje brukar lenger. Vi fekk nokre flasker, neoprendrakter, BCD’ar, ein oksygenkoffert + noko anna snacks.
Mesteparten av dette utstyret må på service, og draktene må vi skifte mansjetter på før vi tar dei i bruk.

img_0610

Categories: Dugnad Tags: ,

Dugnad på laurdag kl. 12.00

Vi må ha ein liten dugnad på laurdag der vi rydder klubblokalet for å gjere klar til utbedringer av lokalet? Håpar så mange som mogleg har tid til å vere med eit par timar frå kl 12.00.

For dei som ynskjer kan vi ta eit klubbdykk etterpå. Gje isåfall beskjed til Richard.

Då er kompressoren på plass!

Lørdag 9.Juli kom kompressoren på plass i den rød bua i Korssund. Merk dåke datoen. Det er ein ny æra for Korssund Dykkeklubb. Endelig kan dykkeaktiviteten i området ta seg opp og dei som intreserer seg for dykking har endelig eit tilbod å nytte seg av. For klubben sin del, er dette det viktigaste som har skjedd. Utan kompressoren ville Korssund Dykkeklubb døyd ut etter kort tid. Mindre enn 2 veker etter at kompressoren kom på plass kan ein merke at aktiviteten har tatt seg opp. Pressa har allerede gått over 5 timar  og klubben har fått over 10 nye medlemmar.

Foto tatt av: Dag Skjelvik

Foto tatt av: Dag Skjelvik

Klubben har inngått leigeavtale med Roald Skår om å få ha klubblokale på den rød bua. Det er fortsatt mykje dugnadsarbeid som gjenstår og håpar så mange som mogleg kan vere med når den tid nærmar seg.

Alle som er betalande medlem får kode til hengelåsen for å komme seg inn i lokalet, slik at ein kan fylle når ein sjølv vil. Ein må i tillegg ha fyllt ut registreringsskjema for medlemmar og fått opplæring i bruk av kompressoren. Koden vil endre seg kvart år. Informasjon om innmelding finn ein her.

Det er også mogleg å vere dagsmedlem. Ein vil då få like fordelar som årsmedlem den dagen. Det ligg giroblanketter i klubblokalet som ein då tar med og betaler. Dette medlemskapet koster kroner 100,-

Bruk av kompressoren og klubblokalet baserast på tillit og viss dette blir misligholdt vert det endringar som vil slå negativt ut for dei som er medlem.

Til slutt håpar klubben at så mange som mogleg no nyttar seg av dette tilbodet og ynskjer dåke gode og sikre dykk.