Arkiv

Poster tagget med ‘Elis’

Elis med støtte til Korssund Dykkeklubb

 

 

Elis har valgt å støtte Korssund Dykkeklubb med 3000,- kr etter at styret sendte inn ein søknad for tildeling av midlar.
Desse midlane kjem godt med ettersom styret jobbar med å skaffe klubben ein kompressor og nødvendig sikkerheitsutstyr.

Korssund Dykkeklubb rettar ein stor takk til Elis for sårt tiltrengte midlar.

Sitat frå Elis: Vi prioriterer støtte til lag og organisasjoner som driver med breddeidrett, men ser potensialet i dykkeklubbens aktivitet for å øke mangfoldet i fritidstilbudet i Fjaler.