CMAS* – Grunnkurs

6 september 2013

På eit CMAS ein-stjernes grunnkurs får du opplæring i apparatdykkingens teori og praksis.

 

Teoridelen er på ca 20 timer og omhandler bl.a. fysikk, medisin, utstyrslære og planlegging av dykkinga.

Ved den praktiske delen lærer du å dykke med trykkluftapparat kor trening startar i bassenget. Den praktiske delen avsluttast med minimum 6 dykk med fullt dykkarutstyr i open sjø.

Kurset avsluttast med ein teoriprøve og ein del praktiske prøvar. Heile kurset ledast av dyktige instruktørar som heile tida gjer deg nye utfordringar under trygge forhold.

Utdanninga du får er tilpassa dykking i norske farvatn og oppfylgjer dei spesielle krava som stillast til grunnkurs av norske myndigheiter. Når du har bestått kurset vil du få det internasjonale CMAS* beviset som godkjenner deg for dykking ned til 20 meter.

Instruktør er Richard Skår.
Kontakt Skår Diving for meir informasjon.

 

Kommentarer er stengt