Bli medlem

Du blir medlem i Korssund Dykkeklubb ved å betale medlemskontigent. Den er for tida på:

  • 600 kr årskontigent (1/1 – 31/12)
  • 100 kr dagskontigent (Like rettigheiter som ved årskontigent for ein dag)

Innmelding i klubben skjer ved å betale inn til klubbens konto: 3741.12.84485

Merk betalinga med:

Teksten: “Medlemsavgift KDK”
Namn:
Tlf:
E-post:

Utskrift frå nettbank eller lignande gjeld som medlemsbevis, då klubben ikkje nyttar medlemskort. Adressa som førast opp ved innbetaling brukast til å oppdatere KDK’s medlemsregister. Om ein flyttar i løpet av året eller skiftar telefonnummer må melding om dette sendast til klubben.

Ein skal og fylle ut: Registreringsskjema for nye medlemmer i KDK
Dette skal ein og finne i ein perm som er merka «Sertifikatoversikt for KDK» som skal ligge i kompressorrommet. Alle utfylte skjemaer skal arkiverast i denne permen.

«Alle dykkeklubbar er pålagt å ha kontroll med dykkarane i klubben. Dette inneberer at det skal kontrollerast sertifikat, erfaring og kjennskap til klubbens utstyr og dykkepraksis. Sikkerheitsleiar, godkjente dykkeleiarar og styret kan foreta denne godkjenninga.»

For spørsmål eller interesse om å bli med i KDK:
Kontakt styret på mail.

  1. Ingen kommentarer enda.
  1. Ingen tilbakespor enda.