Arkiv

Forfatter arkiv

Korssund Dykkeklubb er blitt medlem i NDF

8 april 2017 Ingen kommentarer

Det vart vedtatt på årsmøtet i 2016 at Korssund Dykkeklubb skulle søkje opptak til NDF. Dette vart ikkje utført før nylig og søknaden er no godkjent og klubben er blitt medlem i NDF og NIF.

Av praktiske ting med å vere medlem er at klubben må føre medlemsregister som må meldast inn ein gong i året. Alle eksisterande og nye medlemmer må derfor oppgje nokre opplysninger. Dette er namn, fødselsnummer, postadresse, telefonummer og epostadresse.

Lov om Korssund Dykkeklubb er oppdatert og lagt ut på heimesida.

Det er fleire medlemsfordeler med å vere medlem i NDF.

Les meir om det på http://ndf.no/index.php?menuid=99&expand=38,99

Categories: Nyheiter Tags:

Dykketur til Solvang II i Krakhellesundet

8 april 2017 Ingen kommentarer

Title: Dykketur til Solvang II i Krakhellesundet
Location: Krakhellesundet
Link out: Click here
Description: Det blir dykketur til Krakhellesundet og Solvang II. Avreise frå klubblokalet 11.00. Møt opp i god tid før dersom du må fylle luft og rigge utstyr. Send ei melding til Richard dersom du skal vere med. Ettersom vi er avhengig av båt må vi sjå om det blir nok plass.
Meir om vraket:
http://dykkepedia.com/wiki/Solvang_II
Start Time: 11:00
Date: 2017-04-11
End Time: 15:00

Categories: Nyheiter Tags:

Årsmøte 2017

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TIL KORSSUND DYKKEKLUBB
Tid: Laurdag 25. Mars 2017, kl 12:00
Plass: Hjå Richard, Dale
Saksliste
ÅM 01-2017 Godkjenning av dei stemmeberettige
ÅM 02-2017 Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden
ÅM 03-2017 Val av dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representantar til å underskrive protokollen
ÅM 04-2017 Behandling av årsmelding
ÅM 05-2017 Behandling av revidert rekneskap
ÅM 06-2017 Behandling av innkomne forslag og saker
ÅM 07-2017 Fastsetting av medlemskontigent
ÅM 08-2017 Godkjenning av budsjett
ÅM 09-2017 Behandling av organisasjonsplan
ÅM 10-2017 Val av styrerepresentantar
ÅM 11-2017 Val av revisor(ar)
ÅM 12-2017 Val av representantar til ting og møter i dei organisasjonar Korssund Dykkeklubb er tilslutta
ÅM 13-2017Val av valkomité
ÅM 14-2017 Heving av årsmøtet
For å ha stemmerett må man vere fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 månad og ha oppfylt medlemsforpliktelsane, jfr. Noregs Idrettsforbunds (NIFs) lov § 2-5. Ingen kan møte eller avgje stemme ved fullmakt, jfr. NIFs lov § 2-9.
Medlemmar har også anledning til å melde inn saker til årsmøtet.
Sakene må vere innmeldt til styret (styret@korssunddykk.no) innan 17. Mars 2016, og fullstendig saksliste publiserast innan 18. Mars 2016.
Rekneskap for 2016 og budsjett for 2017 vil bli sendt ut på forespørsel for dei som ynskjer det.
Endeleg saksliste vil saman med årsmelding for 2017 også verte sendt ut på e-postlista (felles@korssunddykk.no) seinast 1 dag før årsmøtet (24. Mars 2017.)
Categories: Nyheiter Tags:

Dugnad Torsdag 21. Januar

18 januar 2016 Ingen kommentarer

Det blir dugnad på klubblokalet torsdag 21. Januar frå kl 18:00.Det skal listast og bygge kasse rundt kompressoren. Treng å vere 3-4 stk. tilsaman.

Rolf Magne stiller som dugnadsledar. Man treng derfor 2-3 stk. til.

Arbeidet med dette tar ca. 2 timer.

Gje beskjed til Richard på ei melding om du kan. 

Categories: Nyheiter Tags:

Dugnad torsdag 7. Januar

5 januar 2016 Ingen kommentarer

Det blir dugnad torsdag 7. Januar frå kl. 18:00 på klubblokalet. 

Vi skal montere veggelement. 

Hadde vore flott om 3-4 personer har moglegheit til å vere med. 

Send ei melding til Richard om du kan. 

Categories: Nyheiter Tags: