Arkiv

Forfatter arkiv

Årsmøte 2018

14 januar 2018 Ingen kommentarer
INNKALLING TIL ÅRSMØTE TIL KORSSUND DYKKEKLUBB
Tid: Torsdag 08. Februar 2018, kl 20:00
Plass: I Korssund ved klubblokalet
Saksliste
ÅM 01-2018 Godkjenning av dei stemmeberettige
ÅM 02-2018 Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden
ÅM 03-2018 Val av dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representantar til å underskrive protokollen
ÅM 04-2018 Behandling av årsmelding
ÅM 05-2018 Behandling av revidert rekneskap
ÅM 06-2018 Behandling av innkomne forslag og saker
ÅM 07-2088Fastsetting av medlemskontigent
ÅM 08-2018Godkjenning av budsjett
ÅM 09-2018 Behandling av organisasjonsplan
ÅM 10-2018 Val av styrerepresentantar
ÅM 11-2018 Val av revisor(ar)
ÅM 12-2018 Val av representantar til ting og møter i dei organisasjonar Korssund Dykkeklubb er tilslutta
ÅM 13-2018 Val av valkomité
ÅM 14-2018 Heving av årsmøtet
For å ha stemmerett må man vere fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 månad og ha oppfylt medlemsforpliktelsane, jfr. Noregs Idrettsforbunds (NIFs) lov § 2-5. Ingen kan møte eller avgje stemme ved fullmakt, jfr. NIFs lov § 2-9.
Medlemmar har også anledning til å melde inn saker til årsmøtet.
Sakene må vere innmeldt til styret (styret@korssunddykk.no) innan 1. Februar 2018, og fullstendig saksliste publiserast innan 5. Februar 2018.
Rekneskap for 2017 og budsjett for 2018 vil bli sendt ut på forespørsel for dei som ynskjer det.
Endeleg saksliste vil saman med årsmelding for 2018 også verte sendt ut på e-postlista (felles@korssunddykk.no) seinast 1 dag før årsmøtet (07. februar 2018.)
Categories: Nyheiter Tags:

Oppsummering Årsmøte 2017

Korssund Dykkeklubb hadde igår årsmøte for 2017.
Nokre punkt: 

Medlemskontingent år er 600,-
Medlemskontingent dag er 100,-

Innmelding i klubben skjer ved å betale inn til klubbens konto: 3741.12.84485

Styret vil bestå av:
Leiar: Richard Skår
Nestleiar: Torgeir Hofsvik
Kasserar: Ove Myklebust
Styremedlem: Lars Espeland
Styremedlem: Rolf Magne Aas

 

Valkomiteen:
Leiar: John Sverre Øen
Medlem: Jan Erik Skår
Medlem: Hugo Fretland
Vara: Magne Andre Aralden

 

Categories: Nyheiter Tags:

Dokumenter til Årsmøte 2017

Categories: Nyheiter Tags:

Trykktesting av flasker

19 januar 2016 Ingen kommentarer

Ein dag i neste veke (veke 4) kjem Nortronik for å ha service på kompressoren.

I den forbindelse er det mogleg å få trykktesta flasker og kontroll av flaskekran.
Dette koster 590 + mva.

Gje ein tilbakemelding til Richard om du ynskjer å få trykktesta flasker og evt. kor mange.

Categories: Nyheiter Tags:

Dugnad torsdag 14. Januar

13 januar 2016 Ingen kommentarer

Det blir dugnad på klubblokalet torsdag 14. Januar frå kl 18:00.

Det skal leggast på tak innvendig og derfor treng ein å vere 3-4 stk. tilsaman.

Rolf Magne stiller som dugnadsledar. Man treng derfor 2-3 stk. til.

Arbeidet med dette tar ca. 2 timer.

Gje beskjed ikveld til Richard på ei melding.

Categories: Nyheiter Tags: