Årsmøte 2018

14 januar 2018 Ingen kommentarer
INNKALLING TIL ÅRSMØTE TIL KORSSUND DYKKEKLUBB
Tid: Torsdag 08. Februar 2018, kl 20:00
Plass: I Korssund ved klubblokalet
Saksliste
ÅM 01-2018 Godkjenning av dei stemmeberettige
ÅM 02-2018 Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden
ÅM 03-2018 Val av dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representantar til å underskrive protokollen
ÅM 04-2018 Behandling av årsmelding
ÅM 05-2018 Behandling av revidert rekneskap
ÅM 06-2018 Behandling av innkomne forslag og saker
ÅM 07-2088Fastsetting av medlemskontigent
ÅM 08-2018Godkjenning av budsjett
ÅM 09-2018 Behandling av organisasjonsplan
ÅM 10-2018 Val av styrerepresentantar
ÅM 11-2018 Val av revisor(ar)
ÅM 12-2018 Val av representantar til ting og møter i dei organisasjonar Korssund Dykkeklubb er tilslutta
ÅM 13-2018 Val av valkomité
ÅM 14-2018 Heving av årsmøtet
For å ha stemmerett må man vere fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 månad og ha oppfylt medlemsforpliktelsane, jfr. Noregs Idrettsforbunds (NIFs) lov § 2-5. Ingen kan møte eller avgje stemme ved fullmakt, jfr. NIFs lov § 2-9.
Medlemmar har også anledning til å melde inn saker til årsmøtet.
Sakene må vere innmeldt til styret (styret@korssunddykk.no) innan 1. Februar 2018, og fullstendig saksliste publiserast innan 5. Februar 2018.
Rekneskap for 2017 og budsjett for 2018 vil bli sendt ut på forespørsel for dei som ynskjer det.
Endeleg saksliste vil saman med årsmelding for 2018 også verte sendt ut på e-postlista (felles@korssunddykk.no) seinast 1 dag før årsmøtet (07. februar 2018.)
Categories: Nyheiter Tags:

Korssund Dykkeklubb er blitt medlem i NDF

8 april 2017 Ingen kommentarer

Det vart vedtatt på årsmøtet i 2016 at Korssund Dykkeklubb skulle søkje opptak til NDF. Dette vart ikkje utført før nylig og søknaden er no godkjent og klubben er blitt medlem i NDF og NIF.

Av praktiske ting med å vere medlem er at klubben må føre medlemsregister som må meldast inn ein gong i året. Alle eksisterande og nye medlemmer må derfor oppgje nokre opplysninger. Dette er namn, fødselsnummer, postadresse, telefonummer og epostadresse.

Lov om Korssund Dykkeklubb er oppdatert og lagt ut på heimesida.

Det er fleire medlemsfordeler med å vere medlem i NDF.

Les meir om det på http://ndf.no/index.php?menuid=99&expand=38,99

Categories: Nyheiter Tags:

Dykketur til Solvang II i Krakhellesundet

8 april 2017 Ingen kommentarer

Title: Dykketur til Solvang II i Krakhellesundet
Location: Krakhellesundet
Link out: Click here
Description: Det blir dykketur til Krakhellesundet og Solvang II. Avreise frå klubblokalet 11.00. Møt opp i god tid før dersom du må fylle luft og rigge utstyr. Send ei melding til Richard dersom du skal vere med. Ettersom vi er avhengig av båt må vi sjå om det blir nok plass.
Meir om vraket:
http://dykkepedia.com/wiki/Solvang_II
Start Time: 11:00
Date: 2017-04-11
End Time: 15:00

Categories: Nyheiter Tags:

Oppsummering Årsmøte 2017

Korssund Dykkeklubb hadde igår årsmøte for 2017.
Nokre punkt: 

Medlemskontingent år er 600,-
Medlemskontingent dag er 100,-

Innmelding i klubben skjer ved å betale inn til klubbens konto: 3741.12.84485

Styret vil bestå av:
Leiar: Richard Skår
Nestleiar: Torgeir Hofsvik
Kasserar: Ove Myklebust
Styremedlem: Lars Espeland
Styremedlem: Rolf Magne Aas

 

Valkomiteen:
Leiar: John Sverre Øen
Medlem: Jan Erik Skår
Medlem: Hugo Fretland
Vara: Magne Andre Aralden

 

Categories: Nyheiter Tags:

Dokumenter til Årsmøte 2017

Categories: Nyheiter Tags: