Arkiv

Arkiv for mars 2017

Oppsummering Årsmøte 2017

Korssund Dykkeklubb hadde igår årsmøte for 2017.
Nokre punkt: 

Medlemskontingent år er 600,-
Medlemskontingent dag er 100,-

Innmelding i klubben skjer ved å betale inn til klubbens konto: 3741.12.84485

Styret vil bestå av:
Leiar: Richard Skår
Nestleiar: Torgeir Hofsvik
Kasserar: Ove Myklebust
Styremedlem: Lars Espeland
Styremedlem: Rolf Magne Aas

 

Valkomiteen:
Leiar: John Sverre Øen
Medlem: Jan Erik Skår
Medlem: Hugo Fretland
Vara: Magne Andre Aralden

 

Categories: Nyheiter Tags:

Dokumenter til Årsmøte 2017

Categories: Nyheiter Tags:

Årsmøte 2017

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TIL KORSSUND DYKKEKLUBB
Tid: Laurdag 25. Mars 2017, kl 12:00
Plass: Hjå Richard, Dale
Saksliste
ÅM 01-2017 Godkjenning av dei stemmeberettige
ÅM 02-2017 Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden
ÅM 03-2017 Val av dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representantar til å underskrive protokollen
ÅM 04-2017 Behandling av årsmelding
ÅM 05-2017 Behandling av revidert rekneskap
ÅM 06-2017 Behandling av innkomne forslag og saker
ÅM 07-2017 Fastsetting av medlemskontigent
ÅM 08-2017 Godkjenning av budsjett
ÅM 09-2017 Behandling av organisasjonsplan
ÅM 10-2017 Val av styrerepresentantar
ÅM 11-2017 Val av revisor(ar)
ÅM 12-2017 Val av representantar til ting og møter i dei organisasjonar Korssund Dykkeklubb er tilslutta
ÅM 13-2017Val av valkomité
ÅM 14-2017 Heving av årsmøtet
For å ha stemmerett må man vere fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 månad og ha oppfylt medlemsforpliktelsane, jfr. Noregs Idrettsforbunds (NIFs) lov § 2-5. Ingen kan møte eller avgje stemme ved fullmakt, jfr. NIFs lov § 2-9.
Medlemmar har også anledning til å melde inn saker til årsmøtet.
Sakene må vere innmeldt til styret (styret@korssunddykk.no) innan 17. Mars 2016, og fullstendig saksliste publiserast innan 18. Mars 2016.
Rekneskap for 2016 og budsjett for 2017 vil bli sendt ut på forespørsel for dei som ynskjer det.
Endeleg saksliste vil saman med årsmelding for 2017 også verte sendt ut på e-postlista (felles@korssunddykk.no) seinast 1 dag før årsmøtet (24. Mars 2017.)
Categories: Nyheiter Tags: