Arkiv

Arkiv for januar 2014

Årsmøte 2014

14 januar 2014 Ingen kommentarer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TIL KORSSUND DYKKEKLUBB

Tid: Laurdag 08. februar 2013, kl 10:00
Plass: Transplant, Dale

Foreløpig saksliste
ÅM 01-2014 Godkjenning av dei stemmeberettige
ÅM 02-2014 Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden
ÅM 03-2014 Val av dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representantar til å underskrive protokollen
ÅM 04-2014 Behandling av årsmelding
ÅM 05-2014 Behandling av revidert rekneskap
ÅM 06-2014 Behandling av innkomne forslag og saker
ÅM 07-2014 Fastsetting av medlemskontigent
ÅM 08-2014 Godkjenning av budsjett
ÅM 09-2014 Behandling av organisasjonsplan
ÅM 10-2014 Val av styrerepresentantar
ÅM 11-2014 Val av revisor(ar)
ÅM 12-2014 Val av representantar til ting og møter i dei organisasjonar Korssund Dykkeklubb er tilslutta
ÅM 13-2014 Val av valkomité
ÅM 14-2014 Heving av årsmøtet

For å ha stemmerett må man vere fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 månad og ha oppfylt medlemsforpliktelsane, jfr. Noregs Idrettsforbunds (NIFs) lov § 2-5. Ingen kan møte eller avgje stemme ved fullmakt, jfr. NIFs lov § 2-9.

Medlemmar har også anledning til å melde inn saker til årsmøtet.

Sakene må vere innmeldt til styret (styret@korssunddykk.no) innan 07. februar 2014, og fullstendig saksliste publiserast innan 07. februar 2014.

Rekneskap for 2013 og budsjett for 2014 vil bli sendt ut på forespørsel for dei som ynskjer det.

Endeleg saksliste vil saman med årsmelding for 2013 også verte sendt ut på e-postlista (felles@korssunddykk.no) seinast 1 dag før årsmøtet (07. februar 2013.)

Categories: Nyheiter Tags: