Arkiv

Arkiv for april 2011

Klubben har motteke stønad frå Sparebankstiftinga Fjaler

Korssund Dykkeklubb har motteke 25.000 kr frå Sparebankstiftinga Fjaler til kjøp av dykkarutstyr. Desse pengane kjem godt med til kjøp av kompressoren som klubben snart får på plass.
Ein kan lese om tildelingane i Firda